Etkinlik Detayı

Ağız Hastalıklarında Tanısal Değerlendirme Yöntemleri

 Etkinlik Adresi: Altınbaş Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
 Etkinlik Tarihi: 16.02.2018 09:00
 Etkinlik Bitişi: 17.2.2018

Kursun öğrenim hedefleri: Oral mukoza hastalıklarının genel ve ayırıcı tanısal özelliklerinin değerlendirilmesi; malignite riski taşıyan oral mukozal lezyonlar başta olmak üzere tanıda kullanımı önerilen ve girişimsel olmayan yardımcı yöntemlerin (vital boyama tekniğinin ve fırça biyopsisinin) sunulması; girişimsel biyopsi yöntemlerinin ve klinik uygulamada ip- uçlarının anlatılması; ultrason ile ilgili temel bilgilerin, genel terminolojinin, teknik ve uygulama detaylarının, güncel uluslararası rehber önerileri doğrultusunda kullanım amaçlarının, baş-boyun bölgesinin sonografik özelliklerinin, malignitelere ve lenf nodu metastazlarına özgü ultrasonografik kriterlerin, ultrason rehberlikli girişimsel işlemlerin ve intraoperatif uygulamaların teorik ve pratik uygulama şeklinde öğretilmesidir.

Kurs programı içerisinde üç adet pratik bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde boyama ve biyopsi tekniklerinin, ikinci bölümde ise ultrasonografi cihazı üzerinde temel uygulamaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Üçüncü pratik uygulamada ise ultrason rehberlikli ince iğne aspirasyon biyopsisinin ve ultrason rehberliğinde biyopsi işleminin uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

KURS PROGRAMI

 I.GÜN

Prof. Dr. Semih Özbayrak   – Oral Mukozada Lezyondan Tanıya, Tanıdan Tedaviye

Kahve molası

Prof. Dr. Pelin Güneri –Oral Mukoza Lezyonlarının Tanısında Sitolojik ve Vital Boyama Yöntemleri

Öğle Yemeği

Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner -Oral Mukoza Lezyonlarının Tanısında Biyopsi Yöntemleri

Kahve molası

Prof. Dr. Kaan Orhan –Ultrasonografik Anatomi

II.GÜN

Sitolojik ve Vital Boyama Uygulamaları

Biyopsi Uygulamaları

Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon