Haber Detayı

Kongre Bilimsel Ödülleri

 Haber Tarihi: 02.05.2019

Kongremizde ödül alan araştırmacıları başarılarından dolayı kutlarız. Sözlü sunum, poster sunumu ve kitap ödülü alan arkadaşlarımızın adları, çalıştıkları kurumlar ve araştırma konularını haberin devamında görebilirsiniz. Saygılarımızla.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu

ÖDÜLLER

JURY’S POSTER SPECIAL AWARD

Question marks reparding the recent classification of cemento - osseous dysplasia.

Andrea Brody, Krisztian Csomo, Csaba Dobo – Nagy

1Departmet of Oral Diagnostics, Faculty of Dentistry, Semmelweis University

 Poster sunum ödülleri (500 TL, 1000 TL, 1500 TL)

1.       PS07 ULTRA YÜKSEK ALAN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (UYA-MRG) İLE AMALGAM FAZ YAPISININ DEĞİŞİMİ/ CHANGE OF AMALGAM PHASE STRUCTURE WITH ULTRA HİGH FİELD MAGNETİC RESONANCE İMAGING (UHF-MRI)

Samed Şatır1, Selmi Yılmaz1

1Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi

2.       PS03 MAKSİLLA VE MANDİBULADA GÖRÜLEN LEZYONLARA KIBT İLE KONULAN ÖN TANININ VE HİSTOPATOLOJİK TANININ KARŞILAŞTIRILMASI

Fatma Nur Yıldız1, Zühre Zafersoy Akarslan1

1Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi A.D.

3.       PS45 HYOİD KEMİK MORFOLOJİSİNİN BT VE KIBT KULLANILARAK İNCELENMESİ

Aida Kurbanova1, Seçil Aksoy1

1Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi, Lefkoşa, KKTC

Sözlü Sunum Ödülleri (750 TL, 1250 TL, 2000 TL)

1.       SS49 INTRAORAL PREMALİGN VE MALİGN LEZYONLU HASTALARIN DOKU ÖRNEKLERİNDEKİ CANDİDA TÜRLERİNİN DNA ANALİZİYLE BELİRLENMESİ VE SAĞLIKLI DOKU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Betül Karaca1, Pelin Güneri1, Caner Vural2, Mamadou Malick Diallo2, Güven Özdemir2, Ceyda Gürhan1, Umut Aykutlu3

1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 2Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

 

2.       SS28 ORAL EPİTEL HÜCRELERDE PANORAMİK RADYOGRAFİNİN GENOTOKSİK ETKİLERİ

Hülya Çakır Karabaş1, İlknur Özcan1, Semra Dölek Güler2

1İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi A.d. 2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı

3.       SS42 KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE VOKSEL BOYUTUNUN DOĞRUSAL ÖLÇÜMLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ- EVALUATION THE EFFECT OF VOXEL SIZE ON LINEAR MEASUREMENTS IN CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES

Ayşe Aydoğmuş Erik1, Cevat Emre Erik2, Derya Yıldırım1

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Abd 2Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Abd

Kitap Ödülleri

1.SS30 DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE PANORAMİK RADYOGRAFİDEN DİŞ EKSİKLİKLERİNİN TESPİTİ: BİR YAPAY ZEKA PİLOT ÇALIŞMASI. THE DETECTION OF TOOTH DEFICIENCY ON PANORAMIC RADIOGRAPHY USING DEEP LEARNING TECHNIQUE: AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PILOT STUDY Özer Çelik1 , Alper Odabaş1 , İbrahim Şevki Bayrakdar2 , Elif Bilgir2 , Fatma Akkoca2

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik-bilgisayar Bölümü Ad 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Ad

2. SS36 BİFOSFONAT KULLANAN HASTALARIN MANDİBULAR KEMİK YAPISININ FRAKTAL ANALİZ İLE İNCELENMESİ Neşe İspekter1 , Aykağan Coşgunarslan1 , E. Murat Canger1 , Damla Soydan1 , Hatice Cansu Kış1 , Fatma Zehra Tanyeri1

1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi A.D.

3. PS24 TEMPOROMANDİBULAR (TM) EKLEM SESLERİNİN VERİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: TAM YANSIMASIZ ODA DENEYİ / CONVERSION OF TEMPOROMANDIBULAR (TM) JOINT SOUNDS INTO DATA IN ANECHOIC CHAMBER

Samed Şatır1 , Eyüp Bilgiç2 , Selmi Yılmaz1 , Cafer Kırbaş2 , İlkcan Coşkun2

1Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi 2Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü