Öğrenci Bilgi Detayı

Radyografların değerlendirilmesi

 Öğrenci Bilgi Tarihi: 21.02.2018

Radyograflar, anamnez ve klinik muayeneden sonra alınmalıdır. Hastanın daha önce alınmış radyografları varsa bunlar da değerlendirilmelidir. Böylece hekim hangi bölgeden kaç tane ve hangi teknikle radyograf alacağına doğru şekilde karar verebilir ve radyografları da doğru değerlendirir.

Alınan radyograf öncelikle ışınlama, yerleştirme ve banyo açısından değerlendirilmelidir. Yetersiz ve hatalı radyograflar kullanılmamalıdır. Radyograflardan doğru teşhis yapılabilmesi için mutlaka negatoskop kullanılmalıdır. Negatoskopun ışığı homojen olmalıdır. Filme alttan ışık gelmeli ve filmin etrafından ışık sızmamalıdır. Radyograflar mümkünse loş bir ortamda incelenmelidir. Dijital radyografların incelenmesi için de monitörün parlaklık ve kontrast ayarları uyugun olmalı ve monitöre arkadan ışık gelmemelidir.

Radyografın değerlendirme için yeterli olduğuna karar verildikten sonra, öncelikle görülen yapıların normal olup olmadığına karar verilir. Bunun için normal radyografik anatomi iyi bilinmelidir. “Normal” kavramının çok kesin olmayıp bazı varyasyonlar içerebileceği unutulmamalıdır. Genel kural olarak, çenenin bilateral simetrisinin bozulması ve aynı bölgeden değişik zamanlarda alınan radyograflarda fark görülmesi normal dışı bir durum olarak nitelenebilir.