Komisyonlar

Komisyonlar 

Bilimsel (İnceleme) Komitesi 

.   Prof. Dr. İlknur ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi

·   Prof. Dr. Nihal AVCU, Hacettepe Üniversitesi

·   Prof. Dr. Esin ALPÖZ, Ege Üniversitesi

·   Prof. Dr. Ayşe GÜLŞAHI, Başkent Üniversitesi

Uzmanlık Eğitimi Komitesi 

·   Prof. Dr. Peruze ÇELENK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

·   Prof. Dr. Tamer ERDEM, Okan Üniversitesi

·   Prof. Dr. Murat AKGÜL, Atatürk Üniversitesi

·   Yrd. Doç. Dr. Gökçen AKÇİÇEK, Hacettepe Üniversitesi

·   Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERSAN, Yeditepe Üniversitesi

Genç Araştırmacı Komitesi 

·   Prof. Dr. Filiz PEKİNER, Marmara Üniversitesi

·   Yrd. Doç. Dr. Melih ÖZDEDE, Pamukkale Üniversitesi

·   Yrd. Doç. Dr. İbrahim Şevki BAYRAKDAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

·    Dr. Hatice Boyacıoğlu DOĞRU, Hacettepe Üniversitesi

·    Dt. Cansu GÖRÜRGÖZ, Ankara Üniversitesi

Radyasyondan Korunma Komitesi 

·    Prof. Dr. Şebnem Erçalık ÇANKAYA, Marmara Üniversitesi

·    Doç. Dr. Eray KOLSUZ, Ankara Üniversitesi

·    Yrd. Doç. Gediz GEDUK, Bülent Ecevit Üniversitesi

·    Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖRMEZ, Süleyman Demirel Üniversitesi

·    Dt. Umut PAMUKÇU, Gazi Üniversitesi

Kongre Komitesi 

·    Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi

·    Yrd. Doç. Dr. Gökçen AKÇİÇEK, Hacettepe Üniversitesi

·    Yrd. Doç. Dr. B. Kerem APAYDIN, Pamukkale Üniversitesi

·    Yrd. Doç. Dr. Sinan HORASAN, Girne Üniversitesi

.    Yrd. Doç. Dr. .Melih ÖZDEDE,  Pamukkale Üniversitesi

·    Dr. Gülsün AKAY, Gazi Üniversitesi

Web Komitesi 

·   Doç. Dr. Ülkem AYDIN, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

·    Yrd. Doç. Dr. Murat İÇEN, Bülent Ecevit Üniversitesi

·    Dr. Hatice BOYACIOĞLU DOĞRU, Hacettepe Üniversitesi 

·    Dt. Hatice Seda ÖZGEDİK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kamuda Çalışan Uzman Koordinasyon Komitesi

·    Dr. Ebru ESER, Ankara

·    Dr. Sibel ÖZENCİ Ankara

·    Dr. Özge ÖZTÜRK, Eskişehir

·    Dr. Nihal ÖZDİL, İstanbul

Lisans Eğitim Komitesi 

·    Prof. Dr. Candan PAKSOY, Ankara Üniversitesi

·    Doç. Dr. Saadettin KAYIPMAZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

·    Doç. Dr. Seçil AKSOY, Yakın Doğu Üniversitesi

·    Yrd Doç Dr Esra YEŞİLOVA, Eskişehir Osmangazi Üniv.

Hukuk ve Mali Alt işler Komitesi

·     Prof. Dr. Sebahat GÖRGÜN, Ankara Üniversitesi

·     Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERSAN, Yeditepe Üniversitesi

·     Dr. Hakan AVSEVEN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Uluslararası ilişkiler Komisyonu 

·    Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi

·    Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU, Ankara Üniversitesi

·    Doç. Dr. Hakan KURT, Ankara Üniversitesi

·    Dr. Canan UZUN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi