Komisyonlar

Komisyonlar 

Bilimsel (İnceleme) Komitesi 

.   Prof. Dr. İlknur ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi

·   Prof. Dr. Pelin GÜNERİ, Ege Üniversitesi

·   Prof. Dr. Nihal AVCU, Hacettepe Üniversitesi

·   Prof. Dr. Esin ALPÖZ, Ege Üniversitesi

·   Prof. Dr. Ayşe GÜLŞAHI, Başkent Üniversitesi

     Prof. Dr. Filiz PEKİNER, Marmara Üniversitesi
Uzmanlık Eğitimi Komitesi 

·   Prof. Dr. Peruze ÇELENK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

·   Prof. Dr. Tamer ERDEM, Okan Üniversitesi

·   Prof. Dr. Murat AKGÜL, Atatürk Üniversitesi

·   Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKÇİÇEK, Hacettepe Üniversitesi

·   Doç. Dr. Nilüfer ERSAN, Yeditepe Üniversitesi

Genç Araştırmacı Komitesi 

·   Prof. Dr. Filiz PEKİNER, Marmara Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Melih ÖZDEDE, Pamukkale Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şevki BAYRAKDAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boyacıoğlu DOĞRU, Hacettepe Üniversitesi

·    Dt. Cansu GÖRÜRGÖZ, Ankara Üniversitesi

Radyasyondan Korunma Komitesi 

·    Prof. Dr. Şebnem Erçalık ÇANKAYA, Marmara Üniversitesi

·    Doç. Dr. Eray KOLSUZ, Ankara Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Gediz GEDUK, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖRMEZ, Süleyman Demirel Üniversitesi

·    Dt. Umut PAMUKÇU, Gazi Üniversitesi

Kongre Komitesi 

·    Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi

·     Doç. Dr. Erinç ÖNEM , Ege Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKÇİÇEK, Hacettepe Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi B. Kerem APAYDIN, Pamukkale Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Sinan HORASAN, Girne Üniversitesi

.    Dr. Öğr. Üyesi Melih ÖZDEDE,  Pamukkale Üniversitesi

·    Dr. Gülsün AKAY, Gazi Üniversitesi

Web Komitesi 

·   Prof. Dr. Ülkem AYDIN, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Murat İÇEN, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

·    Dt. Ayşegül Öner TALMAÇ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

·    Dt. Ceyda Gizem HOŞVER, Gazi Üniversitesi

Kamuda Çalışan Uzman Koordinasyon Komitesi

·    Dr. Ebru ESER, Ankara

·    Dr. Sibel ÖZENCİ Ankara

·    Dr. Özge ÖZTÜRK, Eskişehir

·    Dr. Nihal ÖZDİL, İstanbul

Lisans Eğitim Komitesi 

·    Prof. Dr. Candan PAKSOY, Ankara Üniversitesi

·    Prof. Dr. Saadettin KAYIPMAZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

·    Doç. Dr. Seçil AKSOY, Yakın Doğu Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Esra YEŞİLOVA, Eskişehir Osmangazi Üniv.

Hukuk ve Mali Alt işler Komitesi

·     Prof. Dr. Sebahat GÖRGÜN, Ankara Üniversitesi

·     Doç. Dr. Nilüfer ERSAN, Yeditepe Üniversitesi

·     Doç. Dr. Hakan AVSEVEN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Uluslararası ilişkiler Komisyonu 

·    Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi

·    Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU, Ankara Üniversitesi

·    Doç. Dr. Hakan KURT, Ankara Üniversitesi

·    Dr. Öğr. Üyesi Canan UZUN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Denetleme Kurulu

·   Prof. Dr. Sebahat GÖRGÜN, Ankara Üniversitesi

·   Prof. Dr. İlkay PEKER, Gazi Üniversitesi

·   Doç. Dr. Elif Yıldızer Keriş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Sağlık Bakanlığı Çalışma Komisyonu

Prof. Dr. Özlem ÜÇOK,  Gazi Üniversitesi

Dr. Sinan HORASAN,  Girne Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün AKAY,  Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ALAN, Ankara 

Dr. Sibel ÖZENCİ, Ankara