Yönetim Kurulu

Oral Diagnoz Dernek
Prof. Dr. Ahmet Nuri YAZICIOĞLU
Başkan

Oral Diagnoz Dernek
Prof. Dr. Özlem ÜÇOK
İkinci Başkan
Oral Diagnoz Dernek
Doç. Dr. Serdar UYSAL
Genel Sekreter
Oral Diagnoz Dernek
Doç. Dr. Hakan EREN
Sayman
Oral Diagnoz Dernek
Prof.Dr. Zühre AKARSLAN
Üye